PRACUJEME V OBMEDZENOM REŽIME!
Bežné kontroly v kompenzovaných stavoch momentálne nevykonávame!

Vážení pacienti psychiatrickej ambulancie,

momentálne poskytujeme starostlivosť len pacientom vo výrazne zhoršených stavoch.
Ak sa stav pacienta zhorší natoľko, že sa nedá udržať ambulantnou formou, je nutné pacienta dať vyšetriť
v nemocnici podľa rajónu psychiatrom na centrálnom príjme.

V prípade predpisu liekov, kontaktujte nás prosím prostredníctvom emailu.
Lieky budú vystavené do 24 hodín v pracovných dňoch prostredníctvom eReceptu
(lieky je možné vybrať v akejkoľvek lekárni po predložení karty poistenca).

Ďakujeme za pochopenie!